Basisvorming dialectische gedragstherapie 2019


Monding (PZ Bethaniënhuis) heeft een jarenlange ervaring in het aanbieden van dialectische gedragstherapie (DGT) aan mensen met ernstige emotieregulatieproblemen. Het multidisciplinair team biedt een combinatie van verbale en non-verbale vertalingen van het DGT-behandelaanbod. Zowel voor mensen die de behandeling volgen als voor mensen die de behandeling geven, biedt dit aanbod veel houvast en hoop op verandering.  


Tijdens een vierdaagse vorming willen we enkele basisideeën uit DGT toelichten en de deelnemers vertrouwd maken met de werkinstrumenten. We hopen op deze manier doorverwijzers, ambulante en residentiële zorgpartners handvatten aan te reiken zodatde behandeling van mensen met ernstige persoonlijkheidsproblemen nog meer afgestemd kan gebeuren. Het is niet de betrachting om een volledige DGT opleiding aan te bieden.  


Voor wie?

Hulpverleners uit de residentiële en ambulante sector (PZ, CGG, PZT, BW, …) die patiënten met borderline- en emotieregulatieproblematiek behandelen, begeleiden, trainen en coachen of daarrond in de toekomst aan de slag wensen te gaan. Psychiaters, verbale en non-verbale therapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders en anderen.


Datum en plaats?

De vorming gaat door in 2019 op dinsdag 12/2, donderdag 28/2, dinsdag 12/3 en donderdag 28/3, telkens van 9.30 tot 17 uur.  


Klik hier voor meer info.