Studiedag 'Ondenkbaar of doenbaar?'

Over evidence based spirituele zorg in de dagelijkse praktijk

Een vormingsdag voor pastores, pastoraal animatoren en professionals in de zorg


Wereldwijd wordt er meer en meer ingezet op het onderzoek naar spirituele zorg door spirituele zorgverleners zelf: wat maakt dat bewoners, patiënten en cliënten tevreden zijn over spirituele zorg?
Wat is voor hen helend en draagt bij tot de best mogelijke spirituele zorg? Meer en meer worden ook de zorgvragers aan het woord gelaten in dergelijk onderzoek. Wat is hun kijk op spirituele zorg? Wat is de kijk van andere zorgverleners?

Tijdens de studiedag wordt eerst de evolutie geschetst van resultaatsgericht  pastoraat en wordt er ingegaan op de laatste patiëntgerichte onderzoeken. In de namiddag zal aan de hand van drie thema’s (dankbaarheid, beroerte, palliatieve zorg)  aangetoond worden dat resultaten van wetenschappelijk onderzoek op zinvolle wijze spirituele en pastorale zorg kunnen inspireren en richten. Door uitwisseling in kleine groepen wordt de implementatie in de dagelijkse praktijk verkend.


Datum: vrijdag 1 april 2019
Locatie: PZ Bethaniënhuis Zoersel

Klik hier voor meer uitleg.