Het Bethaniënhuis, van 1924 tot vandaag

Het Psychiatrisch Ziekenhuis bestaat sinds 1924.
Steeds opnieuw heeft het zich aangepast aan de actuele maatschappelijke noden.

Het is opgericht door de zustercongregatie ‘Convent van Betlehem’, die op dat ogenblik al veel langer actief was in Duffel.

In de jaren ’70 ontstond de vzw gezondheidszorg Covabe die alle gezondheids- en welzijnsvoorzieningen van de congregatie in uitbating nam. In 1998 fuseerde deze vzw met twee andere tot de vzw Emmaüs waartoe ook het PZ Bethaniënhuis behoort.
Het Psychiatrisch Ziekenhuis is gelegen op de drukke verkeersas Antwerpen-Turnhout op een groen domein van meer dan 60 ha.
Vanuit de noden van de psychiatrische patiënten ontstond in 1949 het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef dat vandaag 230 bedden telt en in de nabijheid van het Psychiatrisch Ziekenhuis is gelegen.

Het Psychiatrisch Ziekenhuis behoort tot het Psychiatrisch Centrum Bethanië dat vandaag bestaat uit:
het Psychiatrisch Ziekenhuis met 621 plaatsen in Zoersel en Kapellen,
het Psychiatrisch Verzorgingstehuis met 120 plaatsen,
het Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis De Sprong met 95 plaatsen.