Wanneer een ouder is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, heeft dit een grote impact op de kinderen. Terwijl zij net meer nood hebben aan ondersteuning en zorg, is de kans reëel dat alle aandacht naar de zieke ouder gaat.


Kinderen zijn welkom in het ziekenhuis

In de patio van gebouw 4 is er een speelhoek en buiten een klein speeltuintje. Op verschillende zorgeenheden zijn er ruimtes voorzien waar de kinderen met hun ouders tijdens het bezoek kunnen spelen. Daarnaast kunnen gezinnen in samenspraak met de zorgeenheid gebruikmaken van de speciaal ingerichte gezinsruimte in gebouw 3.  

 

Kopp-contactpersoon (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen)

In het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis is een Kopp-contactpersoon, Ilse Driesen, aangesteld.  ilse.driesen@emmaus.be of 03 380 25 11. De Kopp-contactpersoon vervult een brugfunctie en is aanspreekbaar voor vragen van kinderen en/of hun ouders of andere begeleiders. Het accent ligt op informatieverstrekking over waar kinderen en hun ouders terechtkunnen voor hulp en begeleiding. Indien nodig kan zij ook een afspraak regelen met interne medewerkers. Dit gebeurt enkel na overleg met de ouder(s). De Kopp-contactpersoon geeft aan de kinderen geen informatie over de specifieke problematiek van de ouder.De werking op de zorgeenheid

Wanneer een ouder is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, heeft dit een grote impact op de kinderen. Terwijl zij net meer nood hebben aan ondersteuning en zorg, is de kans reëel dat alle aandacht naar de zieke ouder gaat. Het Bethaniënhuis wil de situatie van kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) onder de aandacht houden. Zo zorgde de KOPP-werking o.m. voor een kindvriendelijke aanpak.

Elke zorgeenheid probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de kinderen, maar de aanpak verschilt. Enkele zorgeenheden werken met de kinderen zelf, andere werken vooral ondersteunend met en vanuit de opgenomen ouder.
Op zorgeenheid Oever is er een specifieke werking rond kennismaking met en informatieverstrekking naar de kinderen toe.

Naast info voor kinderen en ondersteuning van het ouderschap, willen we ook op een speelse manier het contact tussen ouders en kinderen makkelijker maken wanneer kinderen op bezoek komen. Plan van de kindvriendelijke locaties op de campus.