Kinderen

Als één van de ouders psychische problemen heeft en opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan heeft dat invloed op het hele gezin. Voor de kinderen kan de ziekte van de ouder en de opname een ingrijpende betekenis hebben, zoals blijkt uit volgende verhalen:

Wannes van 8 jaar gaat voor het eerst mee op bezoek naar het psychiatrisch ziekenhuis waar zijn moeder is opgenomen na een zelfmoordpoging. Hij heeft voor haar speciaal een tekening gemaakt. Moeder is erg depressief en ziet de tekening niet eens. Zij kijkt haar kind niet aan en is er met haar gedachten niet bij. Haar gelaatsuitdrukking is apathisch en afwezig. Wannes blijft zitten met veel vragen en heel veel verdriet. Zijn mama is er, maar eigenlijk is zij er niet. Heeft hij iets verkeerd gezegd? Is hij stout geweest? Moest mama naar het ziekenhuis omdat hij ruzie heeft gemaakt? Komt het ooit wel goed?

Annelies is veertien en wil graag haar vrienden thuis uitnodigen om samen gezellig een film te bekijken. Maar zou ze dat wel doen? Hoe zal het weer met papa zijn? Zal hij haar vrienden gewoon goede dag zeggen of zal hij boos zijn? Zal hij hen met rust laten of zal hij in de woonkamer ronddolen en tienmaal dezelfde rare vraag stellen? Annelies spreekt toch maar liever niet af met haar vrienden …

Het Psychiatrisch Ziekenhuis wil aandacht besteden aan de zorgen van Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek (Kopp) en aan de ouders handvatten aanreiken op welke manier zij hun kinderen kunnen steunen in deze moeilijke situatie.