Opname en onthaal

Opnames gebeuren best na verwijzing van een arts of een ziekenhuis. Tijdens de kantooruren (09.00 - 17 uur) is er steeds een psychiater bereikbaar.
Opnames worden bij voorkeur geregeld via het medisch secretariaat:
Tel.: 03 380 30 33
Fax: 03 380 30 31
E-mail: medisch.secretariaat@emmaus.be

Voor dringende opnames buiten de kantooruren kunt u de psychiater van wacht contacteren via de telefooncentrale op het nr. 03 380 30 11.

 

Waar meldt u zich aan?

Het is wenselijk dat familie of anderen u begeleiden bij de opname. U meldt zich aan op het afgesproken uur aan de patiëntenadministratie (gebouw 5). Van daar zal u naar uw zorgeenheid worden begeleid.

De hulpverleners zullen u wegwijs maken op de zorgeenheid. U krijgt een brochure van de zorgeenheid en een administratieve onthaalbrochure. Hierin vindt u alle belangrijke informatie terug over het verloop van uw opname. Aarzel niet om vragen te stellen, de hulpverleners zullen u graag te woord staan.