Beroepsgeheim

In het kader van de ziekenhuiswet is elk ziekenhuis verplicht om voor elke patiënt een medisch dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens opgenomen die verband houden met uw behandeling.  

Alle zorgverleners, ook de medewerkers in opleiding, zijn gebonden door het beroepsgeheim. Alles wat u met hen bespreekt, blijft vertrouwelijk binnen het team dat u behandelt. De zorgverlener zal u ook steeds vragen of er informatie aan de familie mag worden gegeven.  

Indien u inlichtingen wenst over uw medisch dossier, kunt u terecht bij uw behandelend arts.