Helder en kwetsbaar  

                 ‘In de schaduw van verlies groeit naast kwetsbaarheid ook helderheid’
                  David Van Reybroeck, Slagschaduw

Wat je nu in handen hebt, zijn elf verhalen van kwetsbaarheid en moed. Je leest hoe elf kwetsbare, maar moedige mensen elke dag opnieuw een strijd voeren. Ze strijden om hun kwetsbaarheid te aanvaarden, ook al is die bij momenten ondraaglijk. Ze strijden voor erkenning, want psychisch ziek zijn is niet aandacht zoeken of komedie spelen. Ze strijden om hulp te durven vragen, in onze samenleving vaak taboe. Ze voeren een strijd voor tijd om tot rust te komen, voor ruimte om hun eigen weg te zoeken, ook al is die weg lang en bezaaid met hindernissen. Ze strijden tegen eenzaamheid, om zin te geven aan hun bestaan. Ze strijden om als mens behandeld te worden, en niet louter als patiënt, of erger: als gek of zottin. Ze strijden tegen het stigma van de maatschappij, tegen de stempel die ze opgeplakt krijgen. Ze strijden voor een toekomst, ook al zit de toekomst vaak in hele kleine dingen.

Wat je nu in handen hebt, zijn elf beklijvende verhalen. Beklijvend omdat ze inkijk bieden in het dagelijks leven in het psychiatrisch centrum Bethanië, waar vele levensverhalen elkaar kruisen. Samen vormen ze een plaats van het anders zijn of een heterotopie, zoals Michel Foucault het ooit zo schrander verwoordde. Het is een plek die anders is, maar tegelijkertijd de samenleving met al haar dynamieken en problemen weerspiegelt, omkeert en tegenspreekt. Bethanië is zo’n plek die anders is omdat ze de continuïteit van het maatschappelijke leven doorbreekt en een rustpunt biedt voor mensen die kwetsbaar zijn in de maatschappij. We willen een veilig en beschermend, zorgend en therapeutisch milieu creëren voor mensen, en ruimte laten voor leerkansen. Tegelijkertijd is het ziekenhuis ingebed in een breder zorgveld met vele partners, elk met een eigen rol, deskundigheid of specialisatie. Deze elf verhalen tonen stuk voor stuk hoe patiënten, cliënten en bewoners samen met hulpverleners een traject op maat uitstippelen en hierbij ook het netwerk van zorgpartners, lotgenoten, familie en ervaringswerkers betrekken, zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis. Bethanië is een heterotopie omdat het zich verhoudt tot de maatschappij, maar er niet mee samenvalt. ‘Binnen en buiten met aandacht verbonden’.

Wat je nu in handen hebt, zijn elf heldere verhalen. Helder omdat ze eerlijk zijn en niet vertroebeld door hulpverlenersjargon. Helder omdat ze soms pijnlijk herkenbaar zijn en iedereen kunnen overkomen. Deze verhalen zetten ons aan tot nadenken, tot bescheidenheid, tot betrokkenheid. Het leven is soms hard en kwetsbaar zijn we allemaal.