Ervaringswerkers (HOP)

HOP (Herstel, Ondersteuning, Patiënten-Perspectief) is een team van mensen die uit eigen ervaring weten wat het betekent om opgenomen te zijn. Ze bieden geen therapie of behandeling, maar wel erkenning en ondersteuning.
Ze staan open voor een gesprek over:

  • Je opname en wat dit betekent voor jou en je omgeving
  • Verandering van zorgeenheid
  • Je ontslag
  • Doorstroming naar Beschut Wonen, Thuiszorg, het Psychiatrisch Verzorgingstehuis, zelfstandig wonen of terug naar huis.

Daarnaast vertegenwoordigen de ervaringswerkers het perspectief van patiënten in verschillende beleidsorganen van het ziekenhuis, zoals de stuurgroep kwaliteit en beleid, de opmaak van het strategisch vijfjaren beleidsplan, het agressiebeleid of stigWA, een project over beeldvorming in de geestelijke gezondheidszorg.

De ervaringswerkers vervullen een pioniersrol op vlak van ervaringsgericht en herstelondersteunend werken.
In 2014 werd het HOP-project beloond met een Go & See-beurs van de Koning Boudewijnstichting.   

In 2016 wint HOP de Hospitality Award tijdens HEALTH & CARE in Flanders Expo Gent voor de opening van het aanloophuis.

 


 Heb je vragen? Neem gerust contact op met de leden van HOP via hop.werking@emmaus.be.