Aanbod


Voor cliënten met een begeleidingsvraag

1. Opstart

  • Eens de begeleiding start wordt de cliënt, gedurende de eerste maand, wekelijks bezocht.
  • Tijdens de eerste gesprekken wordt ruimte gemaakt voor het verhaal en de eventuele zorgvragen van de cliënt.
  • In de loop van die eerste maand wordt steeds duidelijker op welke manier de begeleiding vorm zal krijgen, hoeveel keer per maand de begeleider zal langskomen en welke rol de thuisbegeleider zal opnemen in het verhaal van de cliënt.

2. Doelstelling

Het doel van de begeleiding is het verhogen van de tevredenheid van de cliënt over zijn eigen leven en lot.


3. Werken met de omgeving

  • Elke cliënt is naast zorgvrager ook een buur, lid van een familie, inwoner van een dorp, ...
  • Soms zijn ook meer mensen betrokken in de zorg: familieleden, huisdokters, gezinshulpen, thuisverpleegkundigen, psychiaters, … of lijkt het aangewezen meer mensen te betrekken in de zorg.
  • De begeleiders brengen, samen met de cliënt, een en ander in kaarten en helpen hem de juiste hulpbronnen te activeren. Bij eventuele problemen of conflicten met anderen of diensten kunnen ze vaak mee naar oplossingen zoeken.

4. Hoewel de cliënt vaak slechts één of twee begeleiders kent, kan het geruststellend zijn te weten dat die begeleiders ondersteund worden door en deel uitmaken van een team. Begeleiders kunnen voor overleg terecht bij hun team en tijdens vakanties of ziekteperiodes is het vaak mogelijk in vervanging te voorzien.


Voor eerstelijnsdiensten  

U kan bij het team terecht voor advies aan en ondersteuning in het omgaan met psychiatrische problemen.
Of met vormingsvragen rond het werken met deze doelgroep.