Kostprijs

     

  • De kostprijs is afhankelijk van het aantal begeleidingsmomenten.
  • De kostprijs bedraagt per bezoek 5 euro, met een maximum van 20 euro per maand.
  • Aangezien het hier om een pilootproject gaat dat nog niet erkend is door het Riziv, is er ook geen terugbetaling van het ziekenfonds mogelijk.