NAH

Een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een hersenaandoening die meestal plots ontstaat en grote gevolgen kan hebben voor het dagelijks leven van de patiënt.

Oorzaken van NAH zijn zeer divers: een hersentrauma ten gevolge van een ongeval, een hersenontsteking, zuurstofnood, een hersentumor, een hersenbloeding, epilepsie, de ziekte van Korsakov, …

Bij NAH gebruikt men soms ook de term psycho-organiciteit of spreekt men van psycho-organische problemen. Deze termen verwijzen naar de relatie tussen het hersenprobleem en de psychische klachten.