Psychosezorg

Het zorgtraject voor mensen met een vroege psychose bestaat uit volwassenen die recent geconfronteerd worden met een psychotische problematiek.

Centraal staat het in kaart brengen van de problematiek, de vermindering van symptomen en het voorzichtig contact krijgen met de leefwereld van de patiënt. Daarnaast creëren we ruimte om zicht te krijgen op (het ontstaan van) de psychose en deze een plaats te geven in het levensverhaal. De klemtoon ligt op exploratie. Tegelijk wordt er gezocht op welke wijze het leven na de opname (opnieuw) vorm moet krijgen.

                                                           
           
                   

In het zorgtraject is er aandacht voor crisisinterventies, kortdurende behandeling en/of  langdurig herstelgericht werken, afhankelijk van de noden van de patiënt. De zorgeenheid voor opname en kortdurende behandeling is gesloten, langdurige behandeling en rehabilitatie vindt plaats op een open zorgeenheid.