Tracé 7

Vroeger was Tracé 7 beter bekend als Reva-ergo. Het letterwoord Tracé 7 staat symbool voor de werking van deze dienst:
T: Therapeutisch
R: Re-integratie
A: Arbeid
C: Creativiteit
E: Ervaring
7: Diversiteit en het gebouwnummer  

 

Wat doet Tracé 7 concreet?  

Patiënten kunnen deelnemen aan de verschillende ateliers van Tracé 7: 

  • Semi-industrieel atelier. Patiënten werken onder begeleiding aan prijs- en verpakkingsopdrachten, zowel in het eigen magazijn van het ziekenhuis als extern in bedrijven of organisaties. Op die manier trainen ze arbeidsvaardigheden of ontdekken ze welke arbeidsmogelijkheden zij hebben.
  • In de Trainings-activeringsgroepen (TA) kunnen patiënten terecht met vragen over hun toekomstige woonsituatie.
  • Bij arbeidstrajectbegeleiding (ATB) kunnen patiënten terecht met alle vragen over werk. De begeleiders knopen hiervoor individuele gesprekken met hen aan.
  • In het administratief atelier leren patiënten werken met allerhande computertoepassingen en administratieve taken. De cursussen worden afgestemd op de individuele vragen en noden van de patiënt.
  • In het gezellige rietatelier, kleiatelier en houtatelier kunnen patiënten even hun zorgen vergeten en een zinvolle dagbesteding of een gevoel van eigenwaarde ontdekken. Zo ervaren ze hun eigen creativiteit en werken ze aan vaardigheden als zelfstandig werken, problemen oplossen, in groep zijn, enz.

Tenslotte kunnen patiënten ook terecht in Boetiek Stefanie.  

 

Ons doel  

‘Binnen en buiten met aandacht verbonden’: ook Tracé 7 deelt deze visie van het PZ Bethaniënhuis. We begeleiden patiënten, individueel en in groep, zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis en proberen hierbij de stap naar werk en vrije tijd in de maatschappij gemakkelijker te maken.  

Bij elk ‘tracé’ trachten we uit te gaan van de vraag van een patiënt. We leggen samen met de patiënt het traject af met een blik buiten de muren van het ziekenhuis gericht. Indien nodig, sturen we het proces en de begeleidingsvorm bij, maar altijd in samenspraak met de patiënt, zijn of haar netwerk en het betrokken behandelteam.  

 

Samenwerking met andere organisaties  

We trachten aandacht te hebben voor binnen en buiten. We laten mensen op verschillende werkplekken ervaring opdoen, rekening  houdend met de wetgeving. Patiënten gaan bijvoorbeeld samen met begeleiders verpakkingswerken uitvoeren in de brouwerij van de Trappisten. Sommige patiënten doen ook werkervaring op bij onze interne technische dienst, schoonmaak, het algemeen secretariaat, de logistieke dienst van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef, ICT, ... We bekijken ook mogelijke samenwerkingsverbanden met externe partners, zoals het Sas (Sociaal Actief Samenwerken) en andere externe individuele werkplekken, zoals bijvoorbeeld zorgboerderijen.