Vlot

Vorming, levensdomein, ontwikkeling, therapie

 

Algemene informatie

 • Vlot staat voor Vorming, Levensdomeinen, Ontwikkeling en Therapie.
 • Het Vlot speelt in op de noden, vragen, verwachtingen en voorkeuren van de patiënt om op die manier de groeikansen te stimuleren.
 • Vlot verhoogt de kwaliteit van leven op de verschillende domeinen (kennis en informatie, hobby en vrije tijd, relaxatie, sport en beweging, maatschappelijke thema’s, cultuur en spiritualiteit, lichamelijk welzijn en expressie, psychische gezondheid, arbeid en activatie, familie en gezin, voeding en wonen, omgaan met anderen) vertrekkende vanuit de mogelijkheden van de patiënt.
 • Met het oog op vraaggericht werken heeft de patiënt inspraak in wat het Vlot inhoudelijk te bieden heeft.
 • Het Vlot wil vanuit zijn ‘brugfunctie’ drempelverlagend werken om in een latere fase de overstap naar de maatschappij te vergemakkelijken.
 • Het Vlot is onderdeel van het zorgaanbod voor patiënten van de behandeleenheden (modules die de veilige omgeving van de zorgeenheid niet meer vereisen). Het Vlot is complementair aan het behandelaanbod op de zorgeenheden en speelt diagnose-overstijgend in op de zorgvraag van patiënten.
 • Het Vlot-aanbod wordt gedragen door de vaktherapeuten over de grenzen van de zorgeenheden heen.
 • Het aanbod dient dicht aan te sluiten bij het natuurlijke leefmilieu van de patiënt.
 • De medewerker van de zorgeenheid informeert de patiënt op transparante wijze over het aanbod.
 • De medewerker van de zorgeenheid ondersteunt de patiënt bij het keuzeproces, maar het is de patiënt die de uiteindelijke keuze maakt.
 • De patiënt is drager van zijn eigen informatie.