Zoekt u een stageplaats?

Jaarlijks lopen honderden studenten vanuit allerlei opleidingen stage in PZ Bethaniënhuis. De meeste stages worden geregeld vanuit de scholen of opleidingscentra. Individuele aanvragen tot stage kunnen ook. Verpleegkundigen, zorgkundigen, studenten uit de banaba geestelijke gezondheidszorg, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, kinesitherapeuten, psychomotore therapeuten, non verbale therapeuten, …

In het Bethaniënhuis vind je stagemogelijkheden voor verschillende opleidingen.

           

Opleiding Contactpersoon Contactgegevens
Assistenten in opleiding tot psychiater dr. Marc Hermans marc.hermans@emmaus.be
Master in de psychologie Krista Vande Wouwer krista.vande.wouwer@emmaus.be
Bachelor in de toegepaste psychologie Krista Vande Wouwer krista.vande.wouwer@emmaus.be
Bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde Patrick Apers patrick.apers@emmaus.be
Banaba Geestelijke Gezondheidszorg Patrick Apers patrick.apers@emmaus.be
HBO 5 verpleegkunde Patrick Apers patrick.apers@emmaus.be
Bachelor ergotherapie Natasha Verheyen natasha.verheyen@emmaus.be
Bachelor maatschappelijk werk Annemie Van Hofstraeten annemie.van.hofstraeten@emmaus.be
Master kinesitherapie Ann Peeters ann.peeters@emmaus.be
Postgraduaat psychomotorische therapie Ann Peeters ann.peeters@emmaus.be
Creatieve therapie Ann Peeters ann.peeters@emmaus.be
Logistiek assistent Patrick Apers patrick.apers@emmaus.be
Zorgkundige Patrick Apers patrick.apers@emmaus.be
Bachelor voeding- en dieetkunde Ria Leenaerts ria.leenaerts@emmaus.be


Is jouw opleiding niet vernoemd, neem dan contact op met de directeur patiëntenzorg, maarten.desimpel@emmaus.be. Ook voor administratieve opleidingen hebben wij enkele stageplaatsen o.a. A1 medisch secretariaat, A2 onthaal, kantoor, public relations, … Dit kan via mail naar pzbethanienhuis@emmaus.be.