Verwijsmogelijkheden

In het belang van de patiënt en een doeltreffende behandeling zijn er diverse verwijsmogelijkheden uitgewerkt.

Voor de meeste opname- en behandeleenheden volstaat een telefonische vraag en een medisch verslag, om de opname te regelen.

Voor gespecialiseerde behandelingen gaat een intakegesprek aan de opname vooraf. Tijdens dit kennismakingsgesprek gaan de hulpverleners na of de patiënt baat kan vinden bij de behandeling.
Bij positief advies volgt een opname op het moment er een plaats beschikbaar is; bij negatief advies wordt mede naar een alternatief gezocht.
Van de verwijzende arts verwachten wij relevante informatie over de huidige problematiek en medische voorgeschiedenis.

De psychiaters sturen u als verwijzer een opnamemelding en een ontslagbrief met relevante informatie in het kader van de continuïteit van de zorg.