Verwijzers

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis is ingebed in diverse zorgnetwerken. Wij werken aan een goede samenwerking met de verwijzers en zoeken naar mogelijkheden om onze feedback optimaal af te stemmen op de vragen van de vervolgbehandelaars.    

 

 03 380 30 11
 Tussen 9 en 17 uur is er steeds een psychiater bereikbaar.
 Voor dringende opnames buiten de kantooruren is er een psychiater  van wacht bereikbaar