Waar kunt u terecht met vragen?

Een zorgverlener zal u graag te woord staan indien u als familie vragen hebt over de werking van de zorgeenheid of over de praktische afspraken, …  

Vele zorgeenheden richten regelmatig familieavonden in. Als familielid krijgt u daar informatie over het behandelprogramma en is er de gelegenheid om vragen te stellen.  

Het beroepsgeheim laat ons niet toe alle informatie over uw ziek familielid mee te delen. Toch willen wij bereikbaar zijn voor uw vragen en zorgen.