Waarvoor staan we?

Wij zijn gespecialiseerd in de acute (crisis)opvang en behandeling van volwassen personen met psychische problemen. Het ziekenhuis biedt diverse behandelmogelijkheden aan in voltijdse hospitalisatie, dagbehandeling, nazorg en poliklinisch.


Onze uitgangspunten

Wij organiseren onze zorgverlening vraaggericht. Dit wil zeggen dat de zorgvraag van de patiënt en zijn omgeving altijd het uitgangspunt vormt. In samenspraak met de patiënt en zijn omgeving stellen wij een behandelplan op. Wij hebben oog voor de familiale en sociale context waarin de patiënten leven.

Vanuit een christelijke visie op mens en samenleving en met respect voor de eigenheid, waardigheid en privacy van elke patiënt streven wij naar een volwaardige zorgverlening die afgestemd is op de hele mens (psychisch, fysisch, sociaal, zingeving).

Wij streven kwalitatief hoogstaande en deskundige zorgverlening na gebaseerd op recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

Wij werken in teamverband aan het herstel van de patiënt.

Wij werken goed samen met externe zorgpartners en streven waar nodig naar continuïteit in de zorg.

Wij creëren een positief werkklimaat waarin de deskundigheid van medewerkers bevorderd en gewaardeerd wordt.