Wat kost uw opname?

Uw ziekenfonds betaalt een deel van de hospitalisatiekosten rechtstreeks aan het ziekenhuis (mits u hiermee in orde bent). Het overige deel dient u zelf te betalen. Dit bedrag hangt af van de wijze waarop u verzekerd bent bij uw ziekenfonds. Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de patiëntenadministratie van het Psychiatrisch Ziekenhuis.
U bereikt deze dienst via het nummer 03 380 25 17.  

De ziekenhuisfactuur wordt maandelijks opgemaakt.  

Volgende zaken zijn niet inbegrepen in uw ziekenhuisfactuur:

  • Huur persoonlijke tv, koelkast 
  • Was
  • Medisch vervoer 
  • Hygiënisch materiaal (shampoo, …)
  • Consultaties in AZ (bv. tandarts, ...)
  • Kinesitherapie
  • …  

 

Heeft u vragen over de kost van uw opname?
Dan kan u terecht bij de maatschappelijk werker van uw zorgeenheid of bij de patiëntenadministratie op het nummer 03 380 25 17.