Verschillende jobs in PZ Bethaniënhuis

Werk je in het PZ Bethaniënhuis, dan is het belangrijk dat je exact weet wat de verwachtingen, opdrachten en te behalen resultaten zijn. Je krijgt een functiekaart waarin we een concreet kader scheppen van jouw verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de competenties die je nodig hebt om jouw job te kunnen uitvoeren. Zo krijg je als medewerker een duidelijke richting en ondersteuning.  

Daarnaast is er veel aandacht voor talent en bezieling. Wat doe jij als medewerker graag en waar loop je warm voor? Jouw persoonlijke beleving van wie je bent en wie je wil worden vormen samen met jouw competenties en talenten een leidraad bij selectie, vorming, ontwikkelingsgesprekken en loopbaanbegeleiding.  

De functiekaarten van de verschillende medewerkers van het PZ Bethaniënhuis vind je in de rechterkolom.
Binnen onze organisatie hebben heel wat functies een andere benaming. Verpleegkundigen krijgen als functiekaart ‘patiëntenbegeleider verpleegkundige’.  

 

Functiekaarten departement patiëntenzorg

Activiteitenbegeleider

Adjunct-verantwoordelijke zorgprogramma behandeling psychose

Administratief medewerker

Arbeidstrajectbegeleider

Beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker patiëntenzorg

Cliëntenbegeleider Elim

Coördinator vrijwilligerswerk PC

Directeur patiëntenzorg

Ergotherapeut

Ervaringsdeskundige begeleider

Kinderverzorgster

Kinesitherapeut

Logistiek medewerker

Logistieke nachtwaak

Logopedist

Maatschappelijk werker

Nachtcoördinator

Nachtverpleegkundige

Non-verbaal therapeut

Patiëntenbegeleider sociotherapeut

Patiëntenbegeleider verpleegassistent

Patiëntenbegeleider verpleegkundige

Psycholoog - psychodiagnosticus

Psycholoog - psychotherapeut

Seksuoloog

Stafmedewerker

Therapeutisch verantwoordelijke

Vakgroepverantwoordelijke maatschappelijk werk en ergotherapie

Vakgroepverantwoordelijke psychologie en non-verbale therapie

Verantwoordelijke patiëntgerichte dienst mobiele ploeg

Verantwoordelijke patiëntgerichte dienst Tracé 7 - DVT

Verantwoordelijke vakgroep psychologie

Verantwoordelijke zorgeenheid Elim

Verantwoordelijke zorgeenheid

Verpleegkundig specialist

Zorgmanager

 

Functiekaarten departement HR

Dossierbeheerder personeelsdienst Medewerker gebruikersondersteuning/tijdsregistratie Medewerker HR
Medewerker payroll en tijdsregistratie Beleidsmedewerker HR

 

Functiekaarten facilitair departement

Administratief medewerker apotheek Administratief medewerker dieetafdeling Administratief medewerker schoonmaakdienst
Chauffeur rijbewijs C Magazijnier apotheek

Medewerker administratie goederenlogistiek

Medewerker intern goederentransport

Medewerker keuken

Medewerker keuken dieetafdeling

Medewerker schoonmaak

Farmaceutisch-technisch assistent

Schoonmaakcoach

Steward

Teamleider stewards

Ziekenhuisapotheker

 

Functiekaarten administratief departement

Medewerker algemeen en directiesecretariaat