Leren en samenwerken


Leren en werken in team

Medewerkers maken het verschil. We zijn er ons van bewust dat kwaliteitsvolle zorg niet mogelijk is zonder geëngageerde en goed opgeleide medewerkers. We geloven sterk in de (leer)mogelijkheden van onze medewerkers en we streven naar een organisatiecultuur waar medewerkers zich gewaardeerd en gesteund voelen in hun job. PZ Bethaniënhuis wil daarbij een goed evenwicht houden tussen de belangen van de patiënt, de medewerker en de organisatie.  


Je eerste stappen …

Een passend onthaal, een inscholing op maat en coaching door een peter of meter zorgen ervoor dat je vlot kan integreren in het ziekenhuis.


Onthaal

Naast het onthaal op de zorgeenheid ontmoeten we je op een algemene en departementale onthaaldag.

Op de algemene onthaaldag maak je kennis met verschillende facetten van het ziekenhuis, zoals het belang van patiëntveiligheid en welzijn op het werk, kwaliteitszorg, de missie, visie en waarden in het ziekenhuis, spirituele zorg, duurzaamheid en milieu, de vakbond en nog veel meer.

Uitgangspunten op de onthaaldag van het departement patiëntenzorg zijn collega’s ontmoeten, informatie uitwisselen en ervaring opdoen in verschillende therapiesessies. Je gaat op ‘speeddate’ met sleutelfiguren van het departement patiëntenzorg, geeft feedback via een ‘twitterwall’ en haalt natuurlijk de mosterd op de werkvloer doorheen workshops, gegeven door collega’s.

 

Inscholing

We voorzien in een aangepast vormings-, trainings- en opleidingsaanbod voor alle medewerkers, met ruimte voor de persoonlijke ontplooiing van elke medewerker. We zijn een grote organisatie met een gevarieerd behandelaanbod. Die verscheidenheid biedt kansen om te leren, ervaring op te doen en uit te groeien tot een expert in jouw vak.  


Je eigen mentor  

Tijdens het eerste jaar word je dagelijks begeleid door een peter of meter. Hier kan je terecht met allerlei vragen, je krijgt en geeft feedback aan elkaar en je kan veel van elkaar leren als duo op de werkvloer. Je peter of meter geeft je extra achtergrondinformatie en steunt je in het ontwikkelen van je competenties.  


Werken in team

We werken vaak samen in kleine werkgroepen om een project uit te bouwen. Samenwerken met collega’s, vertrouwen krijgen, verantwoordelijkheid mogen nemen, expertise delen, groeien en ondersteund worden; dit kan wellicht ook voor jou het verschil maken.
Naast regelmatig teamoverleg op je eigen zorgeenheid, kan je als lid van een werkgroep onder meer volgende projecten mee uitbouwen: agressiebeheersing, patiëntveiligheid, beeldvorming en destigmatisering van de geestelijke gezondheidszorg, burn-out, medicatie, elektronisch patiëntendossier, wondzorg, ziekenhuishygiëne, ergonomie, slachtoffer bejegening, …