Praktische info voor stagiairs in het departement patiëntenzorg

Verpleegkundigen in opleidingen vinden hier nuttige informatie om zich voor te bereiden op het stage in PZ Bethaniënhuis.  


Stagebegeleiding

Elke stagiair krijgt een stagementor. Dit is een personeelslid uit het werkveld dat het leerproces zal begeleiden en bewaken.


Stage-uren

Het stagerooster wordt samen met de verantwoordelijke van de zorgeenheid en de mentor opgesteld. De werktijden van de stagiaires vallen samen met de vaste diensturen van de zorgeenheid. Een tussentijdse evaluatie en eindevaluatie worden ingepland in samenspraak met student en school. 


Toegangsbadge en sleutels

Ben je als stagiair op tijd aangemeld en ingepland? Dan kan je op de eerste stagedag een badge en een sleutel van de zorgeenheid ophalen in het medewerkersloket (gebouw 5, 1ste verdieping, open tussen 08.00 en 11.30 uur). Voor zowel de badge als voor de sleutel  wordt 20 euro waarborg gevraagd (40 euro in totaal). Na je laatste stagedag breng je beide zaken terug naar het medewerkersloket (tijdens de kantooruren) en krijg je de waarborg terug.


Stagecontract

Meestal zorgt de school voor een stagecontract. Indien je  dit zelf moet regelen, verwachten we voor de start van de stage (ten laatste op de eerste stagedag) een volledig ingevuld contract, in drievoud, ondertekend door de school en de stagiair.  


Zorgeenheden

Je vindt meer informatie over de werking en het zorgaanbod van de verschillende zorgeenheden van Bethaniënhuis, zodat je goed voorbereid bent op je stage.


Ziektemelding

Als je ziek bent, moet je zowel de stage-zorgeenheid als de school verwittigen.


Studentenkamers

Bethaniënhuis stelt enkele studentenkamers gratis ter beschikking voor stagiairs. Tijdig aanvragen is de boodschap. De procedure hierover is te verkrijgen op jullie school. Voor de kamersleutel wordt een waarborg van 50 euro gevraagd.


Maaltijden

Stagiairs kunnen via hun badge in het restaurant eten aan het voordelige personeelstarief. Je kan jouw badge opladen aan de bankautomaat aan de ingang van het personeelsrestaurant of in het medewerkersloket. Na afloop van de stage kan je het resterende geld recupereren.


Beroepsgeheim
 

Ook stagiairs zijn gebonden aan beroepsgeheim. Als stagiair moet je de privacy van patiënten ten allen tijde respecteren.  


Bereikbaarheid en domeinplan

Bethaniënhuis is vrij vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.


Contactpersoon

Heb je nog vragen over stages in PZ Bethaniënhuis? Neem gerust contact op met Patrick Apers, coördinator van de stagiairs en destudentenkamers. Patrick Apers is bereikbaar via 03 380 32 96 of patrick.apers@emmaus.be.