PZ Bethaniënhuis bouwt bedden af en start zorg aan huis voor psychiatrische patiënten


Psychiatrische patiënten thuis ondersteunen


Onder impuls van de federale overheid wordt de Belgische geestelijke gezondheidszorg gereorganiseerd. Dit heeft als doel een meer gemeenschapsgerichte zorg creëren en mensen met psychiatrische problemen ook thuis ondersteunen.


Psychiatrische centra moeten deze opdracht met een regionaal netwerk van zorgpartners vormgeven en samen volgende vijf functies opnemen:

 1. Preventie, screening en vroegdetectie.
 2. Opstarten van nieuwe mobiele teams die volwassen psychiatrische patiënten thuis ondersteunen. 2A-teams doen aan crisisopvang, terwijl 2B-teams mensen met een langdurige, ernstige psychiatrische problematiek begeleiden.
 3. Initiatieven nemen voor ontmoeting, vrije tijd en arbeidszorg, binnen en buiten de muren van psychiatrische centra. Bijvoorbeeld: opstarten van ontmoetingshuizen voor psychisch kwetsbare mensen in de dorpskern, of begeleide stages aanbieden in bedrijven om arbeidsvaardigheden te trainen. Waar mogelijk sluiten deze aan op bestaande initiatieven.
 4. Psychiatrische ziekenhuizen bouwen bedden af en nemen nieuwe initiatieven om intensievere zorg te bieden.
 5. Aanbieden van diverse woonvormen voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, zoals Beschut Wonen, Psychiatrisch Verzorgingstehuis, e.a.


Wat wijzigt er concreet in Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis?

Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis realiseert deze opdracht samen met het Samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in Regio Antwerpen (SaRA). Vanaf half november 2018 zijn er vier belangrijke wijzigingen in het zorgaanbod:


1. Zorgeenheden gerontopsychiatrie Gondel en Veerpont smelten vanaf 12 november 2018 samen tot één zorgeenheid, Brink. De nieuwe eenheid staat open voor patiënten vanaf 60 jaar met psychiatrische problemen en beschikt over 36 bedden (15 bedden minder dan voorheen), waaronder twee individuele flatjes voor woontraining. De therapeutische werking blijft gebaseerd op twee units: de blauwe unit (vroegere gesloten unit) en de gele unit (vroegere open unit). De opdracht bestaat uit:

 • Ondersteunen van hulpverleners die psychiatrische patiënten ondersteunen in de thuissituatie en advies verlenen aan externe partners
 • Opnamefunctie (crisisopvang – diagnosestelling – oppuntstelling - …)
 • Kortdurende behandeling
 • Oriëntering en voorbereiding op een nieuwe residentiële setting (indien nodig)
 • Dagbehandeling
 • Nazorg


Voor meer informatie kan u terecht bij Lieven Horsten, verantwoordelijke zorgeenheid Brink, via lieven.horsten@emmaus.be of 03 380 31 24.


2. Zorgeenheid Kadans, voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), gaat van 30 naar 22 bedden en verhuist naar een nieuwe locatie in gebouw 5, waar de zorgeenheid reeds gevestigd was. De opdracht bestaat uit volgende pijlers:

 • Ondersteunen van hulpverleners die psychiatrische patiënten ondersteunen in de thuissituatie en advies verlenen aan externe partners
 • Dagbehandeling
 • Residentiële zorg
 • Nazorg


Voor meer informatie kan u terecht bij Kevin Maes, verantwoordelijke zorgeenheid Kadans, via kevin.maes@emmaus.be of 03 380 38 87.


3. Zorgeenheid Vliet, voor volwassenen met een combinatie van een verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek, verhuist van het verouderde gebouw 9 naar het moderne gebouw 5. De opnamecapaciteit vermindert van 27 naar 22 bedden. De opdracht bestaat uit volgende pijlers:

 • Consultaties in de polikliniek
 • Crisiszorg i.s.m. Multiversum en PAAZ Sint-Maarten Mechelen
 • Outreachteam i.s.m. PC Multiversum en PAAZ Sint-Maarten Mechelen
 • Residentiële opname
 • Crisisbed voor geïnterneerden met verstandelijke beperking en psychiatrische problemen


Voor meer informatie kan u terecht bij Yves Moons, verantwoordelijke zorgeenheid Vliet, via yves.moons@emmaus.be of 03 380 32 60.


Deze ziekenhuisbedden werden afgebouwd omdat hier minder vraag naar was en omdat naburige zorgpartners ook een aanbod uitwerkten voor de doelgroep gerontopsychiatrie.


4. Door het afbouwen van deze bedden, kan PZ Bethaniënhuis vanaf 1 december 2018 'mobiel team Kompaan' opstarten, dat patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek in de thuisomgeving behandelt. Dit team bestaat uit 12 voltijdse hulpverleners en psychiater (dr. Geert Van Asten). Het team van psychiatrische thuiszorg van Beschut Wonen De Sprong (PZT, 3,5 voltijdse medewerkers) wordt geïntegreerd in dit nieuwe 2B-team, maar blijft haar oorspronkelijke opdracht uitvoeren. Het nieuwe mobiele team zal een uitvalsbasis in Zoersel en één in Kalmthout hebben en patiënten bedienen in de eerstelijnszones Voorkempen, Noorderkempen en een deel van Noord-Antwerpen (Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Schoten en Ekeren).


Voor meer informatie kan u terecht bij Dorien Janssens, verantwoordelijke mobiel team en PZT, via dorien.janssens@emmaus.be of 0470 21 21 48.