PC Bethanië krijgt Europese financiering voor project organisatieontwikkeling                                          In PC Bethanië zijn we in 2018 gestart met het project organisatieontwikkeling. Met dit project willen we op zoek gaan naar een betere interne organisatie (organogram, overleg- en communicatiestructuur, …) om de toekomstige rol en positie van Psychiatrisch Centrum Bethanië binnen het netwerk van geestelijke gezondheidszorg in de regio te realiseren.

Een kanteling naar een nieuwe organisatiestructuur in de richting van een innovatieve arbeidsorganisatie komt zowel patiënten, de medewerkers als de organisatie ten goede. Het psychiatrisch centrum wil een plek zijn waar samengewerkt wordt vanuit talenten, goesting, verlangens en hoop. Een plek waar mensen samenwerken in een cultuur van vertrouwen. Waar we dynamisch kunnen inspelen op de wereld die steeds verandert.

Voor dit project werken wij samen met het Eerste Huis. Dit project krijgt financiële steun van het ESF in het kader van ‘Werkbaar werk- Anders Organiseren’. Het project loopt van 1 februari 2019 tot 31 juli 2020.