PZ Bethaniënhuis wint Well Done Award 2015

Rif, zorgeenheid voor angst en depressie van het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis in Zoersel, wint op 20 oktober 2015 de ‘Well Done– MSD Literacy Award’ in de categorie ‘Speciality Care’. Deze awards hebben als doel de beste initiatieven te belonen die de gezondheidswijsheid van de patiënt bevorderen.  


Patiënt neemt zelf deel aan teamvergadering

Vroeger was het behandelmodel in de geestelijke gezondheidszorg vaak gebaseerd op goedbedoeld paternalisme. We verschuiven vandaag naar een partnerschap met de patiënt, waarbij deze zelf beslist over zijn behandeling en er een constante uitwisseling van informatie en feedback plaatsvindt tussen patiënten en hulpverleners.

Dit brengen we op Rif, de behandeleenheid voor angst en depressie van het PZ Bethaniënhuis, in de praktijk met procesbesprekingen. Concreet neemt de patiënt op bepaalde tijdstippen deel aan de teamvergadering met de psychiater, psycholoog, verantwoordelijke van de zorgeenheid en de persoonlijk begeleider. Hierdoor wordt de patiënt actief betrokken in het eigen behandelproces en krijgt hij/zij de regie mee in handen. Het doel is de behandeling sturen in de richting die een patiënt zelf noodzakelijk acht om de opname in het psychiatrisch ziekenhuis zo zinvol mogelijk te maken.

Op die manier ontstaat een heldere, diepgaande en rechtstreekse communicatie tussen patiënt en het behandelend team. Omdat de patiënt centraal staat tijdens bepaalde teambesprekingen, wordt het team verplicht om gezondheidsinformatie en medisch advies te verschaffen op maat en in de taal van de patiënt. Zowel patiënt als het team formuleren feedback naar elkaar, met aandacht voor sterktepunten en groeimogelijkheden. Procesbesprekingen bevorderen de communicatie over en de efficiëntie van het zorgproces en sporen de patiënt aan om verantwoordelijkheid op te nemen in zijn eigen behandeling.


Well Done Awards – MSD Health Literacy Awards  

Een 17-koppige jury samengesteld uit professoren, artsen, journalisten en mensen uit de farmaceutische en gezondheidssector beslisten wie op 20 oktober 2015 met de award en een geldprijs van 3.000 euro naar huis mocht keren. De procesbesprekingen werden door de juryleden unaniem als een bijzonder mooi en waardevol project beoordeeld. Naast het PZ Bethaniënhuis, werden nog twee projecten bekroond. In de categorie eerstelijnshulp wint het project ‘Met Haar’ van Dokters van de Wereld en de community Award gaat naar de map ‘Gezondheidszorg in België’ van de stad Antwerpen.