Pilootproject perinatale geestelijke gezondheidszorg van start in PZ Bethaniënhuis  


                                                  


Op 1 september 2016 startte Greet Geenen in PZ Bethaniënhuis als coördinator van het pilootproject ‘perinatale geestelijke gezondheidszorg voor de provincie Antwerpen’. Door de bijzondere expertise van de Moeder-Baby-Eenheid hierin is het pilootproject voor de provincie Antwerpen in PZ Bethaniënhuis gehuisvest. In de provincie Oost-Vlaanderen loopt een gelijkaardig pilootproject waarmee Greet Geenen nauw zal samenwerken. De Vlaamse overheid financiert beide pilootprojecten voor de duur van één jaar.


Nood aan sensibilisering, detectie en behandeling van psychische problemen rond de bevalling  

Het project is gegroeid uit een resolutie over vroegtijdige detectie en behandeling van postnatale depressie die het Vlaams Parlement in 2015 goedkeurde. Deze resolutie benadrukt enerzijds de nood aan sensibilisering rond de problematiek, en anderzijds de behoefte aan screeningsprotocollen en zorgpaden voor de detectie en behandeling van psychische problemen in de periode rond de bevalling.  


Doel van het project  

Het pilootproject heeft twee doelstellingen. Ten eerste de uitbouw van een ‘regionaal perinataal zorgpad’ voor de detectie en behandeling van psychische problemen bij vrouwen vanaf de zwangerschapswens tot één jaar na de bevalling. Dit gebeurt in samenwerking met alle belangrijke partners uit de 1e, 2e en 3e lijn die aanwezig zijn in de periode rond de bevalling. Het gaat bijvoorbeeld om huisartsen, medewerkers van Kind en Gezin, vroedvrouwen, kraamverzorgers, gynaecologen, pediaters, neonatologen, maatschappelijk werkers, psychiaters, kinderpsychiaters en infantteams. Her en der in de provincie bestaan er perinatale netwerken, waarin hulpverleners uit de 1e, 2e, en 3e lijn zich verenigen in het kader van het verbeteren van de perinatale zorg in hun regio. Ook deze netwerken worden betrokken in de uitbouw van het perinatale zorgpad. Het is de bedoeling dat de verschillende 1e, 2e en 3de lijnshulpverleners zwangere en bevallen moeders met psychische problemen naar dit zorgpad leiden. Daarbij staan de principes zorg op maat (ambulante, outreachende of residentiële zorg waar nodig) en getrapte zorg voorop (er wordt gestreefd naar de minst ingrijpende behandelvorm met zoveel mogelijk zorgcontinuïteit, n.v.d.r.). Later kan dit zorgpad model staan voor andere provincies.  

Ten tweede wordt een getrapt screenings- en assessmentprotocol ontwikkeld op maat van zwangere en bevallen vrouwen, telkens aangepast aan de verschillende hulpverleners voor een efficiënte detectie van psychische problemen en begeleiding naar gepaste zorg. Dit protocol loopt voor beide pilootprojecten in samenwerking met universiteiten.  

Op die manier wil dit pilootproject - vanuit de aanwezige expertise op de Moeder-Baby-Eenheid en in samenwerking met relevante partners - bijdragen om psychische problemen bij vrouwen in de perinatale periode sneller op te sporen en doeltreffend te behandelen. Dit komt niet alleen deze vrouwen, maar ook hun kind, de ouder-kindrelatie en hun ganse gezinscontext ten goede.