Psychiatrisch Centrum Bethanië lanceert stigwAPP

Hoe sterk is jouw inschattingsvermogen? Dat kom je te weten via de stigwAPP, een interactieve app die mensen op een ongedwongen en speelse manier denkbeelden laat aftoetsen en doet stilstaan bij onbewuste stigmatiserende opvattingen. Met de stigwAPP wil Psychiatrisch Centrum Bethanië de beeldvorming over psychische aandoeningen nuanceren en normaliseren.
                                           


Wie-o-wie zit in de psychiatrie?

De stigwAPP neemt je mee doorheen korte filmpjes waarin telkens twee mensen - één van hen is telkens psychiatrisch patiënt - getuigen over wie ze zijn en wat hen gelukkig, maar ook kwetsbaar maakt. Tijdens het filmpje kan je als kijker labels toekennen aan de betrokken personen. Op die manier wil de applicatie mensen aanzetten om stil te staan bij hun eigen denkpatronen. Voor sommige deelnemers een confronterende ervaring, voor anderen een bevestiging dat ze mensen niet zomaar in hokjes duwen.

Je kan de app niet zelf downloaden op je smartphone of tablet, de stigwAPP is enkel beschikbaar via de mobiele installatie die hiervoor speciaal ontworpen werd door game studio Happy Volcano en het houtatelier van Tracé 7. De game gaat op ronde in AZ Sint-Jozef en PC Bethanië, zodat alle patiënten, medewerkers en bezoekers de kans krijgen om hem te ontdekken. Daarnaast kan de applicatie uitgeleend worden aan andere organisaties. 


Praten helpt

Onderzoek heeft aangetoond dat destigmatiserende interventies het herstel en de levenskwaliteit van psychiatrische patiënten positief beïnvloeden. Met de stigwAPP hoopt Psychiatrisch Centrum Bethanië een groter draagvlak te creëren om het stigma bespreekbaar te maken, zodat patiënten met een psychische kwetsbaarheid beter bejegend worden. Naar het effect van de stigwAPP zal gepeild worden via een interventiestudie die wordt uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Antwerpen.

De stigwAPP is ontwikkeld door Happy Volcano, Replay Audio Visual Media en Psychiatrisch Centrum Bethanië, met de steun van Koning Boudewijnstichting, Rotary International, Fotoclub Nenufar en gemeente & OCMW Zoersel. 

Meer info op stigwa.be  


Artikel GVA 7/3/2019  
Artikel HLN 6/3/2019