Zorg voor kwaliteit en patiëntveiligheid

Wat is uw zorgvraag?

PZ Bethaniënhuis hecht veel belang aan kwaliteit en patiëntveiligheid. We streven naar de beste zorg- en dienstverlening. Om dit te realiseren, werken we aan diverse kwaliteitsprojecten. We werken ook mee aan de contracten 'coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid' van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Wij bieden maatwerk. Wij luisteren naar uw vragen en problemen.

Wij zien u als een volwaardige partner in de zorg. In nauw overleg en samenspraak met u stellen wij een individueel behandelplan op. U krijgt een persoonlijk begeleider. Dit is uw contactpersoon die erover waakt dat er voldoende aandacht is voor uw specifieke noden.
Regelmatig is er op elke zorgeenheid een patiëntenraad.

 

En uw familie en kinderen?

Tijdens uw opname wordt een gesprek met de familie gepland en in vele zorgtrajecten is er regelmatig een informatieavond voor familie. De Kopp-contactpersoon is aanspreekbaar voor vragen over en van de kinderen.  

Wij werken in teamverband. Wij communiceren zo helder mogelijk met het oog op transparante zorg. 

Wij staan geregeld stil bij ons professioneel handelen en zien er nauwlettend op toe ons werk correct en zorgvuldig uit te voeren.

Patiëntveiligheid is een essentieel aspect van kwaliteitsvolle zorg. Een toegewijde en veilige zorgverlening bieden, is een opdracht van elke medewerker. Wij werken aan een open cultuur waarin wij op een positieve en lerende manier omgaan met incidenten.