Coronavirus
Coronavirus

Het is belangrijk om bewust te zijn van de ernst van het coronavirus, er verantwoordelijk mee om te gaan en burgerzin te tonen.

Daarom nemen we een aantal preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Uiteraard houden we rekening met het algemeen advies van de overheden en volgen dit advies op de voet.

Adviezen en maatregelen

  • Afspraken m.b.t. poliklinische consultaties en dagbehandeling worden per patiënt en per behandelaar gemaakt.
  • Onder strikte voorwaarden zijn de ontmoetingshuizen (De Honk, Aliado en Kompas) geopend. Per zorggebruiker en per ontmoetingshuis worden afspraken op maat gemaakt. Neem contact op met het ontmoetingshuis voor meer info.
  • Opnames worden afgewogen op basis van dringendheid en in dialoog met de arts. Indien een opname niet mogelijk is, worden alternatieven besproken.

  • De maatregelen rond bezoek werden versoepeld voor familieleden en naasten. In het betreffende nieuwsbericht hierover vind je steeds de meest actuele informatie.  Bezoek in het psychiatrisch ziekenhuis verloopt bij voorkeur in open lucht, weg van de afdeling. Indien dit niet mogelijk is, gebeurt het in een aparte, daartoe voorziene ruimte. Mondmaskers zijn in de gebouwen verplicht. Buiten hanteren we de nationale richtlijnen wat betreft mondmaskers.

  • Het restaurant is gesloten voor patiënten en bezoekers en serveert geen maaltijden of drank meer. 
  • De bibliotheek is op bepaalde momenten open na afspraak. Klik hier op de online catalogus om te bekijken wat er uitgeleend kan worden.
  • Ben je leverancier, neem dan op voorhand contact met de betrokken dienst en maak goede afspraken i.v.m. de noodzaak van de levering, de plaats en het tijdstip. Beperk je aanwezigheid in ons ziekenhuis en het contact met onze medewerkers tot het strikte minimum.

Meer informatie?