Hand met stempel stigWA

'Eén Belg op de drie kampt met psychische problemen. Het kan elk van ons overkomen. Het overkomt zo goed als zeker mensen in onze naaste omgeving. Toch praten we er niet graag over. Stigma's en vooroordelen maken de stap om hulp te zoeken te groot.

Artikel Blikveld November 2019.